TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH


Tầm Nhìn
Chung tay xây dựng MEB, JSC  trở thành “nơi hội tụ” các sản phẩm tuyệt vời trong công nghiệp  và tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời tạo dựng hệ thống làm việc hiệu quả, mang lại sự thành công cho khách hàng, đối tác, cổ đông, nhân viên và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng.

Sứ Mệnh– Xây dựng Công ty MEB, JSC hùng mạnh dựa trên nguồn lực con người, nền tảng công nghệ trong công nghiệp, năng lực quản lý vượt trội, tinh thần làm việc nghiêm túc, sức sáng tạo và cái tiến không ngừng.

– Làm chủ công nghệ công nghiệp tiên tiến đặc biệt ngành dụng cụ cơ khí, tạo dựng xu hướng sử dụng công nghệ công nghiệp mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới.

Nhận thấy Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng, MEB, JSC đã vận dụng triết lý KAIZEN vào hoạt động của công ty nhằm tăng cường hơn nữa sự phát triển không ngừng.