• Tiếng Việt
 • English
 • |    Liên hệ |    Đăng nhập   

  CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

  Nhà phân phối thiết bị đo lường và kiểm tra

  Dịch vụ hiệu chuẩn


   TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG MEB

  * Hotline: Mr Quý  0982 497 763 – Email:  hieuchuan@meb.com.vn
  * Hotline: Mr Vương 0355 990 616 – Email:  hieuchuan@meb.com.vn

  Lĩnh vực hiệu chuẩn:   Độ Dài

  STT Tên đại lượng đo hoặc
  phương tiện đo được hiệu chuẩn
  Phạm vi đo Quy trình hiệu chuẩn Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/
    

   

   

   

   

  1.

  Thước cặp

   

   

  Calliper

  Đến/ to 600 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,05 mm  MEB-PP- 009-17 : 2018 45 μm
  Đến/ to 600 mm  

   

   

  Giá trị độ chia/resolution: 0,02 mm

  18 μm
  Đến/ to 600 mm  

   

   

  Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm

    

   

   

  10 μm

    

   

   

  2.

   Thước vặn đo ngoài

   

   

  Outside Micrometer

  Đến/ to 100 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm  MEB-PP- 008-17 : 2018 12 μm
  Đến/ to 100 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm 0,9 μm
    

   

   

   

  3.

    

   

   

   

  Đồng hồ so

  Indicator

  Đến/ to 100 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm   

   

   

   

  MEB-PP- 001-17 : 2018

  6 μm
  Đến/ to 60,9 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm  0,8 μm
  Đến/ to 60,9 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,0005 mm 0,6 μm
    

   

   

  4.

   Thước đo độ cao

   

   

  Height Gage

  Đến/ to 600 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,02 mm  MEB-PP- 002-17 : 2018 14 μm
  Đến/ to 600 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm 10 μm
    

   

   

  5.

   Thước vặn đo trong

   

   

  Inside Micrometer

  Đến/ to 500 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm  MEB-PP- 004-17 : 2018 13 μm
  Đến/ to 225 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm 0,8 μm
    

   

   

  6.

   Thước đo sâu

   

   

  Depth Gage

  Đến/ to 300 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm  MEB-PP- 003-17 : 2018 6 μm
  Đến/ to 300 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm 1 μm

   

  ☛ CAM KẾT
  CHẤT LƯỢNG
  ☛ GIAO HÀNG
  NHANH
  ☛ BẢO HÀNH
  CHÍNH HÃNG
  ☛ GIAO DỊCH
  THUẬN TIỆN

  Hỗ Trợ Khách Hàng
  nguyễn văn trường


  Nguyễn Văn Trường

  Phó Giám Đốc
  0975.745.366 / 0912.078.332

  nguyen.vantruong@meb.com.vn

  Luu Van Quang


  Lưu Văn Quang

  Trưởng phòng kinh doanh
  0975.745.266 / 0918.156.228

  luu.vanquang@meb.com.vn

  Nguyễn Thị Kim Thanh


  Nguyễn Thị Kim Thanh

  Chuyên viên kinh doanh
  0975.729.366

  kinhdoanh@meb.com.vn

  Nguyễn Văn Vững


  Nguyễn Văn Vững

  Chuyên viên kinh doanh
  0975.063.266 / 0963.618.766

  nguyen.vanvung@meb.com.vn

  Nguyễn Văn Vững


  Lê Quý Toàn

  Chuyên viên kinh doanh
  0916.010.790

  kinhdoanh3@meb.com.vn

  Lê Kiều Giang


  Lê Kiều Giang

  Hỗ trợ kinh doanh
  0987.278.899

  kinhdoanh2@meb.com.vn

  Phan Hà My


  Phan Hà My

  Hỗ trợ kinh doanh
  0906.268.661

  kinhdoanh1@meb.com.vn

  Lưu Thanh Phong


  Lưu Thanh Phong

  Hỗ trợ kinh doanh
  0983.86.76.96

  luu.thanhphong@meb.com.vn

  Đinh Xuân Quý


  Đinh Xuân Quý

  Kỹ sư – phòng hiệu chuẩn
  0982 497 763

  hieuchuan@meb.com.vn

  Đinh Xuân Quý


  Nguyễn Minh Vương

  Kỹ sư – phòng hiệu chuẩn
  0355 990 616

  hieuchuan@meb.com.vn