• Tiếng Việt
 • English
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

  Nhà phân phối thiết bị đo lường và kiểm tra

  TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG


  Phụ trách trung tâm: Nguyễn Văn Trường
  * Mr Trường   :0912.078.332 – Email:  nguyen.vantruong@meb.com.vn
  * Mr Quý   :0982 497 763 – Email:  hieuchuan@meb.com.vn
  * Mr Vương   : 0355 990 616 – Email:  hieuchuan@meb.com.vn

  Lĩnh vực hiệu chuẩn: Độ Dài

  STT Tên đại lượng đo hoặc
  phương tiện đo được hiệu chuẩn
  Phạm vi đo Quy trình hiệu chuẩn Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/
    

   

   

   

   

   

   

  1.

  Thước cặp

   

   

   

   

  Calliper

  Đến/ to 600 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,05 mm  MEB-PP- 009-17 : 2018 45 μm
  Đến/ to 600 mm  

   

   

   

   

  Giá trị độ chia/resolution: 0,02 mm

  18 μm
  Đến/ to 600 mm  

   

   

   

   

  Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm

    

   

   

   

   

  10 μm

    

   

   

   

   

  2.

   Thước vặn đo ngoài

   

   

   

   

  Outside Micrometer

  Đến/ to 100 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm  MEB-PP- 008-17 : 2018 12 μm
  Đến/ to 100 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm 0,9 μm
    

   

   

   

   

   

  3.

    

   

   

   

   

   

  Đồng hồ so

  Indicator

  Đến/ to 100 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm   

   

   

   

   

   

  MEB-PP- 001-17 : 2018

  6 μm
  Đến/ to 60,9 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm  0,8 μm
  Đến/ to 60,9 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,0005 mm 0,6 μm
    

   

   

   

   

  4.

   Thước đo độ cao

   

   

   

   

  Height Gage

  Đến/ to 600 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,02 mm  MEB-PP- 002-17 : 2018 14 μm
  Đến/ to 600 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm 10 μm
    

   

   

   

   

  5.

   Thước vặn đo trong

   

   

   

   

  Inside Micrometer

  Đến/ to 500 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm  MEB-PP- 004-17 : 2018 13 μm
  Đến/ to 225 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm 0,8 μm
    

   

   

   

   

  6.

   Thước đo sâu

   

   

   

   

  Depth Gage

  Đến/ to 300 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,01 mm  MEB-PP- 003-17 : 2018 6 μm
  Đến/ to 300 mm Giá trị độ chia/resolution: 0,001 mm 1 μm

   

  ✆ (+84) 912.078.332
  ✆ (+84) 918.156.228

  Hỗ Trợ Khách Hàng
  nguyễn văn trường


  Nguyễn Văn Trường

  Phó Giám Đốc

  0912.078.332
  nguyen.vantruong@meb.com.vn

  Luu Van Quang


  Lưu Văn Quang

  Trưởng phòng kinh doanh

  0918.156.228
  luu.vanquang@meb.com.vn

  Nguyễn Thị Kim Thanh


  Nguyễn Thị Kim Thanh

  Chuyên viên kinh doanh

  0975.729.366
  kinhdoanh@meb.com.vn

  Nguyễn Văn Vững


  Nguyễn Văn Vững

  Chuyên viên kinh doanh

  0963.618.766
  nguyen.vanvung@meb.com.vn

  Nguyễn Văn Vững


  Lê Quý Toàn

  Chuyên viên kinh doanh

  0916.010.790
  kinhdoanh3@meb.com.vn

  Lê Kiều Giang


  Lê Kiều Giang

  Hỗ trợ kinh doanh

  0987.278.899
  kinhdoanh2@meb.com.vn

  Phan Hà My


  Phan Hà My

  Hỗ trợ kinh doanh

  0906.268.661
  kinhdoanh1@meb.com.vn

  Lưu Thanh Phong


  Lưu Thanh Phong

  Hỗ trợ kinh doanh

  0983.86.76.96
  luu.thanhphong@meb.com.vn

  Đinh Xuân Quý


  Đinh Xuân Quý

  Trung tâm đo lường

  0982 497 763
  hieuchuan@meb.com.vn

  Đinh Xuân Quý


  Nguyễn Minh Vương

  Trung tâm đo lường

  0355 990 616
  hieuchuan@meb.com.vn

  Lại Văn Dương


  Lại Văn Dương

  Phòng Hàng Hóa

  0912 789 214
  kho@meb.com.vn

  Lại Văn Dương


  Bùi Thu Phương

  Phòng Hàng Hóa

  096 203 5868
  kho@meb.com.vn