• Tiếng Việt
 • English
 • MEASUREMENT EQUIPMENT BUSINESS JOINT STOCK COMPANY

  Distributor of measuring and testing equipment

  Best – Selling Product

  Panme
  ✆ (+84) 912.078.332
  ✆ (+84) 918.156.228

  Customer Care Service
  nguyễn văn trường


  Nguyen Van Truong

  Vice Director

  0912.078.332
  nguyen.vantruong@meb.com.vn

  Luu Van Quang


  Luu Van Quang

  Sales manager

  0918.156.228
  luu.vanquang@meb.com.vn

  Nguyễn Thị Kim Thanh


  Nguyen Thi Kim Thanh

  Sales Representative

  0975.729.366
  kinhdoanh@meb.com.vn

  Nguyễn Văn Vững


  Nguyen Van Vung

  Sales Representative

  0963.618.766
  nguyen.vanvung@meb.com.vn

  Nguyễn Văn Vững


  Le Quy Toan

  Sales Representative

  0916.010.790
  kinhdoanh3@meb.com.vn

  Lê Kiều Giang


  Le Kieu Giang

  Assistant Business

  0987.278.899
  kinhdoanh2@meb.com.vn

  Phan Hà My


  Phan Ha My

  Assistant Business

  0906.268.661
  kinhdoanh1@meb.com.vn

  Lưu Thanh Phong


  Luu Thanh Phong

  Assistant Business

  0983.86.76.96
  luu.thanhphong@meb.com.vn

  Đinh Xuân Quý


  Đinh Xuan Quy

  Calibration Department

  0982 497 763
  hieuchuan@meb.com.vn

  Đinh Xuân Quý


  Nguyen Minh Vuong

  Calibration Department

  0355 990 616
  hieuchuan@meb.com.vn

  Lại Văn Dương


  Lai Van Duong

  Cargo Department

  0912 789 214
  kho@meb.com.vn

  Lại Văn Dương


  Bui Thu Phuong

  Cargo Department

  096 203 5868
  kho@meb.com.vn