Chứng chỉ công nhận

 

Chứng nhận đại lý Mitutoyo

Chứng nhận đại lý Otsuka

Chứng nhận đại lý Niigata Seiki

Chứng nhận đại lý Kanetec

Chứng chỉ đại lý ISSOKU

Chứng chỉ đại lý độc quyền ANMO (Dino-lite)

Chứng chỉ đại lý Yamamoto Scientific Tools Laboratory