Dưỡng kiểm ren ngoài SOKUHANSHA

Dưỡng kiểm ren ngoài SOKUHANSHA
Dưỡng kiểm ren ngoài Sokuhansha là dụng cụ kiểm tra độ chính xác đường kính và bước ren của các chi tiết gia công.

Đặc điểm nổi bật

Cho phép kiểm tra độ chính xác đường kính và bước ren của các chi tiết sau khi gia công tiện ren hay các sản phẩm bu-lông, đinh-ốc vít, với cấp bậc dung sai của ren và dưỡng kiểm là trùng nhau.

Video

Liên hệ với chúng tôi