Giá đỡ Đồng hồ so cơ Dòng 7 Mitutoyo

Giá đỡ Đồng hồ so cơ Dòng 7 Mitutoyo
Giá đỡ Đồng hồ so cơ Dòng 7

Đặc điểm nổi bật

Giá đỡ đồng hồ có đe thép cứng có một số tính năng sau:

  • Loại tiêu chuẩn có đe tròn

Video

Liên hệ với chúng tôi