Bộ căn mẫu chữ nhật dòng 516 Mitutoyo

Bộ căn mẫu chữ nhật dòng 516 Mitutoyo
Mitutoyo cung cấp nhiều lựa chọn căn mẫu theo bộ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng

Đặc điểm nổi bật

Mitutoyo cung cấp nhiều lựa chọn căn mẫu theo bộ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Cách lựa chọn bộ căn mẫu tốt nhất thường phụ thuộc vào độ chính xác cần thiết cho thiết bị đo mục tiêu, mức độ thuận tiện mong muốn và điều kiện môi trường sử dụng.

Video

Liên hệ với chúng tôi