Dưỡng kiểm tròn Mitutoyo dòng 177

Dưỡng kiểm tròn Mitutoyo dòng 177
Vòng hiệu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn nhanh và chính xác các đồng hồ đo lỗ cơ, thiết bị đo đường kính trong, và pan-me đo trong.

Đặc điểm nổi bật

Vòng hiệu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn nhanh và chính xác các đồng hồ đo lỗ cơ, thiết bị đo đường kính trong, và pan-me đo trong.

Video

Liên hệ với chúng tôi