Khối căn mẫu bằng Vonfram hệ mét/ inch Mitutoyo

Khối căn mẫu bằng Vonfram hệ mét/ inch Mitutoyo
Khối căn mẫu vuông bằng Vonfram, gốm hệ mét/ inch Mitutoyo

Đặc điểm nổi bật

Khối căn mẫu vuông bằng Vonfram hệ mét/ inch Mitutoyo

Video

Liên hệ với chúng tôi