Khối căn mẫu chữ nhật (hệ mét/ hệ inch) Mitutoyo chất liệu gốm

Khối căn mẫu chữ nhật (hệ mét/ hệ inch) Mitutoyo chất liệu 
gốm
Căn mẫu các cấp bằng thép, gốm Mitutoyo

Đặc điểm nổi bật

Căn mẫu các cấp bằng gốm Mitutoyo

Video