Thiết bị kiểm tra độ cứng kim loại YAMAMOTO Hardnester

Thiết bị kiểm tra độ cứng kim loại YAMAMOTO Hardnester
Hardnester là một công cụ đo độ cứng của kim loại bằng cách chạm tại chỗ.

Đặc điểm nổi bật

Có 8 loại để sử dụng chung (kích thước lớn) cho màn hình HRC và 16 loại để hiển thị tốt (kích thước nhỏ) cho màn hình HV.

Video