Thiết bị kiểm tra độ cứng kim loại YAMAMOTO Hardnester

Model

Hardness Levels

8 HRC hardness levels

HRC 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 67

8 HV hardness levels

HV 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

16 HV hardness levels

HV 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650,700, 750, 800, 850, 900, 950

Liên hệ với chúng tôi