Hệ thống gá và cố định vật mẫu cho máy đo 3 chiều Mitutoyo

Hệ thống gá và cố định vật mẫu cho máy đo 3 chiều Mitutoyo

Đặc điểm nổi bật

Video