Đế kẹp Panme series 156 Mitutoyo

Đế kẹp Panme series 156 Mitutoyo
Đế panme Mitutoyo được thiết kế để kẹp định vị panme hoặc các dụng cụ đo cầm tay khác cố định trên bàn làm việc.

Đặc điểm nổi bật

  • Đế panme Mitutoyo được thiết kế để kẹp định vị panme hoặc các dụng cụ đo cầm tay khác cố định trên bàn làm việc.

Video