Panme cơ khí đo bề mặt uốn cong, biên dạng cầu series 112, 142 Mitutoyo

Panme cơ khí đo bề mặt uốn cong, biên dạng cầu series 112, 142 Mitutoyo
Panme cơ khí đo kích thước các sản phẩm có độ uốn, cong

Đặc điểm nổi bật

  • Đo chiều cao của các điểm tiếp xúc có độ uốn, mặt cong. 
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực không đổi. 

Video