Panme cơ khí đo kích thước viền nắp can, thùng series 147 Mitutoyo

Panme cơ khí đo kích thước viền nắp can, thùng series 147 Mitutoyo
Panme cơ khí được Thiết kế để đo lường kích thước chiều rộng, chiều cao, độ sâu của các viền nắp của các chi tiết can, thùng, lon.

Đặc điểm nổi bật

Can Seam Micrometers series 147 

  • Đo chiều rộng, chiều cao và độ sâu của đường viền lon

Hub Micrometer series 147

  • Đo độ dày và vai của trục bên trong một lỗ khoan. 
  • Mặt đo: Cacbua. 
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực liên tục.

Video