Panme điện tử đo bề mặt uốn cong, biên dạng cầu series 342 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia Độ chính xác Remarks
342-271-30 0-20 0.001 ±3 µm Digimatic (LCD)
342-451-20 0-15 0.001 ±3 µm Quickmike (LCD)

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia (in) Độ chính xác (in) Remarks
342-371-30 0-0.8 0.00005 in/ 0.001mm ± 0.00015 Digimatic (LCD)
Panme điện tử đo bề mặt uốn cong, biên dạng cầu series 342 Mitutoyo