Panme điện tử đo độ dày ống series 395 Mitutoyo

Panme điện tử đo độ dày ống series 395 Mitutoyo
Panme điện tử Mitutoyo 395 dùng để đo độ dày các chi tiết ống, trụ.
Tiêu chuẩn chống nước, bụi cấp IP65.

Đặc điểm nổi bật

Thông số Panme đo độ dày ống Mitutoyo: 

 • Độ phẳng: 0,6 μm / 0,000024 in (series 115 & 295) 0,3 μm / 0,000012 in (series 395)
 • Pin cho sê-ri 395 SR44 (1 chiếc), 938882, để kiểm tra hoạt động ban đầu (phụ kiện tiêu chuẩn) 
 • Thời lượng pin: Khoảng 2,4 năm trong điều kiện sử dụng bình thường (đối với sê-ri 395) 
 • Tiêu chuẩn độ dài: Cảm biến quay điện từ (đối với sê-ri 395) 
 • Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh tham chiếu, 1 cái. (ngoại trừ dải đo từ 0 đến 15 mm / 0 đến 25 mm (0 đến 1 in)) 
  • Cờ lê (200168), 1 cái. (cho 115-101) 
  • Cờ lê (301336), 1 cái. (đối với các kiểu máy khác với 115-101)

Phụ kiện bán rời cho Panme 395 Mitutoyo

 • Cáp kết nối cho dòng 395 1 m: 05CZA662 2 m: 05CZA663 
 • Cổng kết nối USB Trực tiếp: USB-ITN-B (2 m): 06AFM380B 
 • Cáp kết nối chuyên dụng U-WAVE-T 160 mm: 02AZD790B 
  • Dùng cho công tắc chân: 02AZE140B 

Đầu ra dữ liệu không dây 

 • U-WAVE-TM 264-622 (loại IP67) 264-623 (loại bộ rung) 
 • Bộ phát U-WAVE-TMB Mitutoyo Bluetooth® 
  • U-WAVE 264-626 (loại IP67) 264-627 (loại bộ rung)
 • Bộ kết nối cho U-WAVE-TM / TMB 02AZF310 (thông số kỹ thuật chung của loại bộ rung IP67 / bộ rung)

Video