Panme đo ngoài cơ khí dạng đầu dẹt series 122 Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ khí dạng đầu dẹt series 122 Mitutoyo
Thiết kế kiểu lưỡi dẹt của hai đầu đo panme dùng để đo lường dễ dàng các đường kính rãnh của trục ống, rãnh then và các điểm khó tiếp cận khác- thước panme Mitutoyo cơ khí series 122

Đặc điểm nổi bật

  • Thiết kế kiểu lưỡi dẹt của hai đầu đo panme dùng để đo lường dễ dàng các đường kính rãnh của trục ống, rãnh then và các điểm khó tiếp cận khác- thước panme Mitutoyo cơ khí series 122
  • Mỏ đo và trục chính có dạng lưỡi để đo đường kính rãnh của trục, rãnh khóa và các điểm khó tiếp cận khác. 
  • Có sẵn các mặt đo Carbide. 
  • Loại có trục chính cố định 
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực không đổi.

Video