Panme đo ngoài cơ khí dạng thước cặp series 143 Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ khí dạng thước cặp series 143 Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo series 143 đầu đo dạng thước kẹp thích hợp đo phôi ở những điểm khó tiếp cận.

Đặc điểm nổi bật

  • Hiệu quả để đo các tính năng của phôi ở những nơi khó tiếp cận. 
  • Mặt đo: Carbide. 

Video