Panme đo ngoài cơ khí đầu đo dạng đĩa tròn series 123, 223 Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ khí đầu đo dạng đĩa tròn series 123, 223 Mitutoyo
Panme cơ khí cho phép đo ” khoảng cách giữa các chân răng” của bánh răng

Đặc điểm nổi bật

  • Đo “chiều dài tiếp tuyến gốc” của bánh răng thúc và bánh răng xoắn. 
  • Xác định độ dài tiếp tuyến gốc
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực liên tục. 
  • Cung cấp tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0 đến 25 mm / 0 đến 1 trong dải đo).

Video