Panme đo ngoài cơ khí hai trục đo series 113 Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ khí hai trục đo series 113 Mitutoyo
Thước panme cơ khsi Mitutoyo được Thiết kế trục kép cho phép sử dụng như một thiết bị đo GO / ± NG bằng cách đặt giới hạn trên và dưới.

Đặc điểm nổi bật

  • Thiết kế trục đo chính  cho phép sử dụng như một thiết bị đo GO / ± NG bằng cách đặt các giới hạn trên và dưới. 
  • Mặt đo: Carbide.

Phụ kiện tiêu chuẩn 

  • Thanh tham chiếu, 1 cái. (ngoại trừ dải đo 0 đến 25 mm và 0 đến 1 trong các kiểu máy) 
  • Cờ lê (200877), 1 cái.

Video