Panme đo ngoài cơ khí kiểu Spline series 111, 131 Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ khí kiểu Spline series 111, 131 Mitutoyo
Panme cơ khí có Mỏ đo và trục chính có đường kính nhỏ để đo các trục, rãnh và rãnh then. 

Đặc điểm nổi bật

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo dạng Spline Series 111, 131

  • Mỏ đo và trục chính có đường kính nhỏ để đo các trục, rãnh và rãnh then. 
  • Mặt đo: Carbide 
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực không đổi.

Video