Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay series 369, 227 Mitutoyo

Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay  series 369, 227 Mitutoyo
Panme đo ngoài điện tử với đầu dạng đĩa tròn, dùng để đo “khoảng cách thẳng giữa các chân ren” của bánh răng - Mitutoyo series 369, 227.

Đặc điểm nổi bật

  • Đo “chiều dài tiếp tuyến gốc” của bánh răng thúc và bánh răng xoắn. 
  • Xác định độ dài tiếp tuyến gốc 
  • Loại thân trục đo chính cố định. 
  • Phạm vi có thể đo lường của bước bánh răng: 0,5 đến 6 mô-đun (loạt 227: 0,4 đến 3 mô-đun). 
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực liên tục. 
  • Cung cấp tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0 đến 25 mm / 0 đến 1 trong dải đo).

Video