Panme đo ngoài điện tử đầu đo dạng đĩa tròn series 323 Mitutoyo

Panme đo ngoài điện tử đầu đo dạng đĩa tròn series 323 Mitutoyo
Panme đo ngoài điện tử với đầu đo dạng đĩa tròn cho phép đo “khoảng cách thẳng giữa các chân ren” của bánh răng- Micrometer Mitutoyo series 323

Đặc điểm nổi bật

  • Đo “chiều dài tiếp tuyến gốc” của bánh răng thúc và bánh răng xoắn. 
  • Xác định độ dài tiếp tuyến gốc
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực liên tục. 
  • Cung cấp tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0 đến 25 mm / 0 đến 1 trong dải đo).

Video