Hệ thống quản lý dữ liệu đo lường Measurlink

Hệ thống quản lý dữ liệu đo lường Measurlink
Phần mềm quản lý dữ liệu đo lường Measurlink

Đặc điểm nổi bật

Phần mềm quản lý dữ liệu đo lường Measurlink

Ứng dụng của Measurlink trong các ngành Sản xuất chung

Hầu hết các thiết bị điện tử của Mitutoyo có thể xuất dữ liệu thông qua cáp kết nối tùy chọn hoặc thiết bị truyền & thu dữ liệu không dây dưới dạng mã số. Mã số cũng có thể được chuyển đổi ở định dạng RS-232C bằng bất kỳ bộ mở rộng kênh cho thiết bị đo có sẵn. Bằng hình thức này, dữ liệu kỹ thuật số có thể được gửi đến PC để thu thập dữ liệu và phân tích thống kê nâng cao.

Là một ứng dụng máy khách / máy chủ, MeasurLink cung cấp cho người dùng hiệu suất cần thiết thông qua quá trình xử lý phân tán. Được kết hợp với cơ sở dữ liệu quan hệ nhiều người dùng, MeasurLink cung cấp một hệ thống lưu trữ dữ liệu an toàn và có tổ chức, bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ nhân viên sản xuất, kỹ thuật và quản lý trong toàn công ty đều có thể xem, phân tích dữ liệu trên ứng dụng này. Mục đích kiểm tra tại nhà máy tạo ra dữ liệu để phân tích, đưa ra hành động khắc phục và phục vụ các nhu cầu báo cáo khác nhau. Đóng vai trò xương sống trong nỗ về lực chất lượng, MeasurLink đảm bảo sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và tăng quy mô sản xuất của .

MeasurLink có khả năng liên kết và quản lý nhiều "đảo" kiểm tra thành một cơ sở dữ liệu chung về thông tin chi tiết, bộ phận, dữ liệu thống kê, thông tin đo lường, quy trình, v.v. Thông tin được chia sẻ trên toàn bộ cơ sở sản xuất.

Kiểm soát quy trình thống kê theo thời gian thực

MeasurLink® là một phần không thể thiếu của các hoạt động Six Sigma. Không giống như các phần mềm khác, MeasurLink® tính toán và giám sát các số liệu thống kê khi đo lường từng bộ phận. Màn hình Thời gian thực này cho phép người dùng kiểm soát chất lượng của sản phẩm trong quá trình sản xuất và ngăn xảy ra các lỗi gây tốn kém.

 • Kiểm tra dữ liệu thống kê trực tiếp
 • Cảnh báo qua email và cảnh báo cho các quy trình nằm ngoài tầm kiểm soát
 • Tính toán thời gian thực Cp, Cpk, Pp và Ppk
 • Kiểm soát trước ngay lập tức, lập biểu đồ XBAR và IMR
 • Nhập dữ liệu tác vụ khắc phục và nguyên nhân có thể chỉ định

MeasurLink® giúp các công ty kiểm soát chất lượng các quy trình của mình bằng cách xác định và giảm bớt sự thay đổi của quy trình.

Phân tích dữ liệu đo lường

Dữ liệu đo lường chỉ hữu ích khi dữ liệu có thể trích xuất khi cần thiết. Các nhà sản xuất cần truy cập ngay vào dữ liệu bất kể dữ liệu được đo được khi nào hoặc ở đâu. Máy phân tích quy trình MeasurLink® đáp ứng nhu cầu phân tích và báo cáo của các nhà sản xuất.

 • Lọc dữ liệu theo các mục truy xuất nguồn gốc
 • Hợp nhất dữ liệu từ các lô hoặc quy trình khác
 • Tạo báo cáo về dữ liệu hiện tại hoặc dữ liệu lịch sử
 • Báo cáo tóm tắt cho phép đánh giá phức hợp lượng lớn dữ liệu
 • Biểu đồ đa biến giúp thực hiện việc phân tích mối tương
 • Truy cập dữ liệu từ bất kỳ máy trạm nào trong hệ thống, trong phòng hoặc bất kỳ nơi nào trên mạng.

 

Kiểm soát thiết bị đo

Bất kể ngành công nghiệp nào, các nhà sản xuất cần đảm bảo thiết bị đo lường của mình là công cụ phù hợp cho công việc. Kiểm tra khả năng thực hiện lại và tái tục của thiết bị đo là cách tốt nhất để đảm bảo thiết bị đo có độ chính xác và độ phân giải cần thiết cho tác vụ hiện tại. Quản lý các phương pháp căn chỉnh và chu kỳ của thiết bị này rất quan trọng. Quản lý thiết bị đo là một công việc lớn thường liên quan đến việc hiệu chuẩn, sửa chữa và bảo trì tại chỗ và độc lập.

Video

Liên hệ với chúng tôi