Thước cặp cơ khí mỏ kẹp dài series 534 Mitutoyo

Thước cặp cơ khí mỏ kẹp dài series 534 Mitutoyo
Thiết kế mỏ kẹp dài, thước cặp Mitutoyo series 534 thích hợp để đo các phần khó tiếp cận của phôi.

Đặc điểm nổi bật

  • Mỏ đo dài để đo các tính năng khó tiếp cận của phôi.
  • Các phép đo bên trong và bên ngoài có thể được đọc trực tiếp từ các thang đo cơ khí trên và dưới.

Video