Thước cặp cơ khí series 160 Mitutoyo

Thước cặp cơ khí series 160 Mitutoyo
Các phép đo bên trong và bên ngoài có thể được đọc trực tiếp từ phần trên và dưới thang đo phụ

Đặc điểm nổi bật

• Các phép đo bên trong và bên ngoài có thể được đọc trực tiếp từ các thang đo vernier trên và dưới.

• Các mỏ đo có mặt đo để đo đường kính trong (ID) chính xác.

• Với fine adjustment (Mã đặt hàng: 160-127 / 128/101/104).

Video

Liên hệ với chúng tôi