Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo

Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo
Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo tích hợp bánh xe điều chỉnh thanh trượt

Đặc điểm nổi bật

Thước cặp Mitutoyo cơ khí 532

  • Thước cặp Mitutoyo series 532 được tích hợp thêm bánh xe điều chỉnh thanh trượt.
  • Cho phép đo bước.

Tham khảo dải đo chi tiết và độ chia trong Tài liệu kỹ thuật

Video