Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo

Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo
Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo tích hợp bánh xe điều chỉnh thanh trượt

Đặc điểm nổi bật

  • Thước cặp Mitutoyo series 532 được tích hợp thêm bánh xe điều chỉnh thanh trượt.
  • Cho phép đo bước.

Video

Liên hệ với chúng tôi