Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chính xác (mm) Độ chia (mm) Depth bar Remark
532-101 0-130 ±0.03 0.02 Blade
with fine adjustment
532-102 0-180 ±0.03 0.02 Blade
with fine adjustment
532-103 0-280 ±0.04 0.02 Blade
with fine adjustment

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chính xác (mm) Độ chia (mm) Depth bar Remark
532-119 0-130 ±0.03 0.02 mm (0.001 in) Blade
with fine adjustment
532-120 0-180 ±0.03 0.02 mm (0.001 in) Blade
with fine adjustment
532-121 0-280 ±0.04 0.02 mm (0.001 in) Blade
with fine adjustment
Thước cặp cơ khí series 532 Mitutoyo