Thước cặp điện tử ABSOLUTE Back-jaw Centerline series 573 Mitutoyo

Thước cặp điện tử ABSOLUTE Back-jaw Centerline series 573 Mitutoyo
Thiết kế đặc biệt chuyên để đo khoảng cách giữa tâm hai lỗ hoặc từ tâm lỗ đến cạnh phôi.

Đặc điểm nổi bật

  • Thước cặp điện tử ABSOLUTE Back-Jaw Centerline series 573 được thiết kế đặc biệt để đo khoảng cách giữa tâm hai lỗ hoặc từ tâm lỗ đến cạnh phôi.
  • Với mặt hiển thị chỉ số điện tử nằm ngang, các phép đo có thể được đọc dễ dàng khi nhìn từ phía trên xuống.
  • Cho phép tích hợp vào hệ thống đo lường và điều khiển quá trình thống kê với cổng đầu ra dữ liệu đo lường.
  • Công cụ kiểm tra hiệu chuẩn chuyên dụng có sẵn mua kèm

Video