Thước cặp điện tử ABSOLUTE dạng đầu nhọn series 573 Mitutoyo

Thước cặp điện tử ABSOLUTE dạng đầu nhọn series 573 Mitutoyo
Thước cặp Mitutoyo series 573, 536 loại cơ khí, điện tử với mỏ đo có dạng đầu nhọn để thực hiện phép đo khe, rãnh rất nhỏ

Đặc điểm nổi bật

  • Thước cặp Mitutoyo series 573, 536 loại cơ khí, điện tử với mỏ đo có dạng đầu nhọn vừa vặn với các khe và rãnh rất nhỏ, giúp cho nhiều phép đo khó trước đây trở nên dễ dàng hơn nhiều.
  • Cho phép đo bước.
  • Series 573 Tiêu chuẩn IP67 Absolute tích hợp, không cần set 0 sau mỗi khi bật nguồn.
  • Series 573 Các mô hình đầu ra SPC cho phép tích hợp vào các hệ thống đo lường và điều khiển quá trình thống kê.

Video