Thước cặp điện tử ABSOLUTE Low force series 573 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác (mm)
573-191-30 0-180 0.01 ±0.05

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia (in) Độ chính xác (in)
573-291-30 0-1 0.0005in/ 0.01mm ±0.002
Thước cặp điện tử ABSOLUTE Low force series 573 Mitutoyo