Thước cặp mỏ kẹp Blade series 573, 536 Mitutoyo

Thước cặp mỏ kẹp Blade series 573, 536 Mitutoyo
Thiết kế thước cặp có Mỏ đo dạng lưỡi mỏng phù hợp với các rãnh rất nhỏ

Đặc điểm nổi bật

Thước cặp mỏ kẹp Blade điện tử 573, cơ khí 536 

  • Thước cặp cơ khí, điện tử Mitutoyo series 573, 536 có mỏ đo dạng lưỡi mỏng phù hợp với các rãnh rất nhỏ, giúp thực hiện phép đo dễ dàng tại phôi khó tiếp cận
  • Các mặt đo ngoài được bọc carbide.
  • Cho phép đo bước.
  • Thước cặp điện tử Tiêu chuẩn IP67 Absolute tích hợp, không cần set 0 sau mỗi khi bật nguồn.
  • Thước cặp điện tử Cho phép tích hợp vào hệ thống đo lường và điều khiển quá trình thống kê với cổng đầu ra dữ liệu đo lường

Video