Thước cặp mỏ kẹp đo trong series 573, 536 Mitutoyo

Thước cặp mỏ kẹp đo trong series 573, 536  Mitutoyo
Thiết kế thước cặp dành cho các phép đo bên trong ở những điểm khó tiếp cận.

Đặc điểm nổi bật

  • Thiết kế thước cặp đo trong được thiết kế đặc biệt cho các phép đo bên trong ở những điểm khó tiếp cận.
  • Thước cặp điện tử 573 Tiêu chuẩn IP67 Absolute tích hợp, không cần thiết lập điểm gốc sau mỗi khi bật nguồn.
  • Thước cặp điện tử 573 cho phép tích hợp vào hệ thống đo lường và kiểm soát quá trình thống kê với cổng đầu ra dữ liệu đo lường.

Video