Thước đo cao điện tử đế công thái học series 570 Mitutoyo

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác (mm) Max respose speed (mm/s) Mass (kg)
570-322 0-300 0.01 ±0.03 Unlimited 4.6
570-324 0-600 0.01 ±0.05 Unlimited 6.4

Inch/ Metric

Mã đặt hàng Dải đo (in) Độ chia Độ chính xác (in) Max respose speed (mm/s) Mass (kg)
570-312 0-12 0.0005in/ 0.01mm ±0.0015 Unlimited 4.6
570-313 0-18 0.0005in/ 0.01mm ±0.002 Unlimited 5.9
570-314 0-24 0.0005in/ 0.01mm ±0.002 Unlimited 6.4