Kính hiển vi cầm tay Dino-lite

Kính hiển vi cầm tay Dino-lite

Kính hiển vi cầm tay là một loại kính hiển vi điện tử được thiết kế nhỏ gọn tiện dụng, cho phép người dùng có thể chủ động mang theo khi di chuyển trong quá trình quan sát,...
Giá đỡ kính hiển vi Dino-lite

Giá đỡ kính hiển vi Dino-lite

Giá đỡ kính hiển vi
Phụ kiện kính hiển vi Dino-lite

Phụ kiện kính hiển vi Dino-lite

Phụ kiện kính hiển vi Dino-lite

Liên hệ với chúng tôi