Đánh giá định kỳ hoạt động Trung tâm Đo lường MEB theo ISO 17025:2017 -VILAS:1230


Vào ngày 27/07/2023, Buổi Đánh giá chất lượng định kỳ của Trung tâm Đo lường MEB đã được thực hiện bởi Đơn vị đánh giá chứng nhận là Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA).

Từ năm 2019, Trung tâm Đo lường MEB đã được công nhận hoạt động đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo VILAS:1230.

Trong thời gian hiệu lực, BoA đều thành lập đoàn chuyên gia đánh giá tới Trung tâm Đo lường MEB để đánh giá việc duy trì hoạt động theo ISO 17025, với nội dung đánh giá lần này là Đánh giá giám sát.

đánh giá định kỳ phòng hiệu chuẩn meb

Qua mỗi lần đánh giá bởi đội ngũ chuyên gia, kiểm định viên của BoA, Trung tâm Đo lường MEB luôn thu nhận được những nhận xét về các điểm không phù hợp để cải tiến, khắc phục theo tiêu chuẩn ISO, với tôn chỉ: Cải tiến để phù hợp, Cải tiến để hoàn thiện hơn.

BoA là đơn vị được thành lập theo quyết định số 1926/QĐ-TCCBKH của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và Môi trường (nay là Bộ KH&CN). BoA là đơn vị sự nghiệp giúp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức, điều hành, thực hiện hoạt động đánh giá, công nhận tổ chức đáng giá sự phù hợp, bao gồm: Phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận thống nhất trong phạm vi cả nước.

đánh giá định kỳ phòng hiệu chuẩn meb

Buổi Đánh giá định kỳ của Trung tâm Đo lường MEB – Phòng hiệu chuẩn đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành đầy đủ các nội dung đánh giá về nguồn lực, quá trình thí nghiệm và hệ thống quản lý. MEB tự hào là một trong số ít các đơn vị hiệu chuẩn trong lĩnh vực Đo lường Độ dài đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động theo ISO 17025 liên tục trong nhiều năm. 

đánh giá định kỳ phòng hiệu chuẩn meb

Trung tâm Đo lường MEB được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực Đo lường - Hiệu chuẩn Độ dài. Năm 2017, Trung tâm đo lường MEB chính thức được công nhận Phòng thí nghiệm VILAS:1230 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, hoạt động dưới sự giám sát của Văn Phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Bộ Khoa học và Công nghệ. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Đo lường - Hiệu chuẩn thiết bị đo, Đào tạo sử dụng và Hiệu chuẩn các thiết bị đo cho các đơn vị doanh nghiệp và cá nhân. 

Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.