Dưỡng kiểm ren trong Sokuhansha Nhật Bản

Độ chính xác

Dải đo

Độ chia nhỏ nhất

Loại thước

Độ phóng đại

Độ phân giải

Cổng kết nối

Chức năng đo lường

Loại Panme

Dạng

Cấp chính xác

Thông tin

Vật liệu

Độ phẳng

Từ trường

Kiểu đế

Số lượng

Kiểu ren

Tiêu chuẩn ren

Dưỡng trục kiểm ren trong sokuhansha  (M195×4 6H GPNP - SHS)

Dưỡng trục kiểm ren trong sokuhansha (M195×4 6H GPNP - SHS)

Xuất xứ: Nhật Bản

Đặc điểm nổi bật

<table class='table'> <tbody> <tr> <td>Tên/Name:</td> <td>Dưỡng kiểm tra ren trong Sokuhansha</td> </tr> <tr> <td>Mã/Code:</td> <td>M195×4 6H GPNP - SHS</td> </tr> <tr> <td>Bước ren/ Pitch:</td> <td>4 mm</td> </tr> <tr> <td>Hệ / Class:</td> <td>6H</td> </tr> <tr> <td>Tiêu chuẩn / Standard:</td> <td>ISO</td> </tr> <tr> <td>Đơn vị đo/Measuring unit:</td> <td>mét</td> </tr> <tr> <td>Xuất xứ/Original:</td> <td>Nhật Bản</td> </tr> <tr> <td>Nhà sản xuất/Maker:</td> <td>SOKUHANSHA</td> </tr> </tbody> </table>

Sản phẩm gợi ý

Liên hệ với chúng tôi