Danh mục sản phẩm

Độ chính xác

Dải đo

Độ chia nhỏ nhất

Loại thước

Độ phóng đại

Độ phân giải

Cổng kết nối

Chức năng đo lường

Loại Panme

Dạng

Cấp chính xác

Thông tin

Vật liệu

Độ phẳng

Từ trường

Kiểu đế

Số lượng

Kiểu ren

Tiêu chuẩn ren

Thước cặp cơ khí series 160 Mitutoyo

Thước cặp cơ khí series 160 Mitutoyo

Thước cặp cơ khí 160 Mitutoyo cho phép đo trong và đo ngoài

  • Các phép đo bên trong và bên ngoài có thể được đọc trực tiếp từ các thang đo vernier trên và dưới.
  • Các mỏ đo có mặt đo để đo đường kính trong (ID) chính xác.