Panme đo trong dạng ống nối cơ khí series 133 Mitutoyo

Panme đo trong dạng ống nối cơ khí series 133 Mitutoyo
Panme đo trong đường ống có 1 que đo tiêu chuẩn (loại riêng lẻ)

Đặc điểm nổi bật

Đây là loại Panme đo trong đường ống có 1 que đo tiêu chuẩn (loại riêng lẻ) với những tính năng sau:

  • 1 que đo tiêu chuẩn
  • Mặt đo phủ cacbua

Video

Đăng ký nhận bản tin điện tử

Cập nhật sớm nhất thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, hoạt động công ty và nhiều thông tin hữu ích khác.